ZŁOMNIK o pracy w TVN TURBO, nowych przepisach i współczesnej motoryzacji. Turbo Taryfa!

Musisz być twardy! #instruktornaukijazdy #doszkalaniewarszawa #kursant
17 maja 2024
Stop Cham #1147 – Niebezpieczne i chamskie sytuacje na drogach
17 maja 2024