Wjazd kobiety pod opuszczjące rogatki zawiadomienie Policji

8500zł za BRAK OC ! KARA NAWET ZA 1 DZIEŃ. Kogoś Mocno POPIE…RNICZYŁO!
10 stycznia 2024
RECORD VIDEO #92 – Niebezpieczne sytuacje na drogach
10 stycznia 2024