Czy można dostać mandat za mryganie drogowymi by ostrzec o policji?

TEST WIEDZY O SAMOCHODACH
31 sierpnia 2023
Rzucanie piłką w samochody przez dzieciaki #rikordwidjo #shorts
31 sierpnia 2023