Close
Find Nearby Zapisz położenie znacznika Wyznaczanie trasy
Zapraszamy wszystkie osoby poszukujące szkoły nauki jazdy do skorzystania z naszego katalogu! Nasz katalog zawiera szeroki wybór szkół nauki jazdy z różnych lokalizacji, oferujących różnorodne programy szkoleniowe i kursy dostosowane do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z nauką jazdy, czy też chcesz podnieść swoje umiejętności, znajdziesz u nas szkołę odpowiednią dla Ciebie. Wybierz szkołę nauki jazdy z naszego katalogu i rozpocznij swoją drogę do uzyskania prawa jazdy w komfortowy i profesjonalny sposób!

 

Rodzaje kategorii prawa jazdy

Kategoria A
 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
Kategoria A2 (od stycznia 2013 roku)
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,6 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla (wyjaśnienie: ostatnie zdanie oznacza, że motocykle, których moc została zdławiona o więcej niż połowę, nie spełniają wymagań kategorii A2; tym samym, wyeliminowano możliwość użycia motocykli o mocy sprzed wprowadzenia modyfikacji powyżej 70 kW, czyli około 95,2 KM),
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
Kategoria A1
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
Kategoria AM (od stycznia 2013 roku)
 • motorowerem,
 • czterokołowcem lekkim,
Kategoria B
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 5.1 z przyczepą lekką,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 5.1, z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t (po zdaniu dodatkowego praktycznego egzaminu państwowego dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów może wynosić do 4,25 t),
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, jednakże bez prawa ciągnięcia przyczepy lub tylko z przyczepą lekką
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem posiadania kat. B minimum 3 lata (na podstawie nowelizacji, która obowiązuje od 24.08.2014)[14] (uprawnienie obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej. Niektóre państwa, tak jak Polska, dopuszczają poruszanie się motocyklami 125 cm³ po ich terytorium. Są to głównie państwa UE, ale uprawnienie to wynika z przepisów lokalnych i nie jest uznane międzynarodowo).
 • motocyklem trójkołowym (L5e) pod warunkiem posiadania kat. B minimum 3 lata (uprawnienie obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej na podstawie nowelizacji, która obowiązuje od 22.12.2018[15]. Niektóre państwa, tak jak Polska, dopuszczają poruszanie się motocyklami trójkołowymi po ich terytorium. Są to zwłaszcza państwa pozaeuropejskie, które podpisały konwencję wiedeńską o ruchu drogowym, a także niektóre państwa europejskie na mocy krajowych przepisów),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 • czterokołowcem, o ile nie jest rejestrowany jako motocykl, również czterokołowcem lekkim (czterokołowiec zaliczany jest do pojazdów samochodowych)
Kategoria B1 (zmiany od 2013 roku)
 • czterokołowcem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
Kategoria C
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z powyższego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
Kategoria C1
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z powyższego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
Kategoria D
 • autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z powyższego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
Kategoria D1
 • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z powyższego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
Kategoria T
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Zostań naszy partnerem

Zachęcamy wszystkie szkoły nauki jazdy do skorzystania z naszej oferty i dołączenia do grona naszych partnerów poprzez dodanie swojej szkoły do naszego katalogu. Jako partner naszej platformy, będziesz miał możliwość promowania swojej szkoły wśród osób poszukujących miejsca do nauki jazdy. Dzięki naszej współpracy, Twoja szkoła będzie miała szansę dotrzeć do szerszego grona potencjalnych kursantów, zyskując jednocześnie większą widoczność i możliwość rozwoju. Dołącz do nas już dziś i wspólnie stwórzmy lepsze możliwości dla przyszłych kierowców!

Zobacz naszą ofertę

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego