Rodzaje danych dotyczących szkół nauki jazdy

 

Podstawowe dane
(bezpłatne)
Dane rozszerzone
(150 PLN netto) – opłata jednorazowa
 1. Nazwa firmy
 2. Adres siedziby
 3. Adres e-mail (bez hiperlinku)
 4. Telefon kontaktowy (bez hiperlinku)
 5. Adres strony internetowej (bez linku do follow)
 1. Logo
 2. Dodatkowy numer telefonu
 3. Adres e-mail (z hiperlinkiem)
 4. Dodatkowe adresy e-mail
 5. Telefon kontaktowy (z hiperlinkiem)
 6. Dodatkowe telefony kontaktowe
 7. Lokalizacja na Google Maps
 8. Adres strony internetowej (z linkiem do follow)
 9. Odwołanie do kanału na Facebooku

 

Aktualizacje danych dotyczących szkoły nauki jazdy oraz kategoryzacja/tagowanie:

 1. Częstotliwość regularnego odświeżania danych:
  1. Dane szkół nauki jazdy będą regularnie odświeżane co najmniej raz w roku.
  2. W przypadku zakończenia cyklu weryfikacji szkół nauki jazdy, możliwe jest częstsze odświeżenie danych.
 2. Możliwość odświeżenia danych szkoły na życzenie właściciela bądź pracownika szkoły:
  1. Jeśli właściciel lub pracownik szkoły nauki jazdy zechce zaktualizować dane, może skorzystać z opcji odświeżenia danych na życzenie.
 3. Kategoryzacja/tagowanie szkoły:
  1. Szkoła nauki jazdy otrzyma kategorię/tag „niezweryfikowany”, jeśli właściciel szkoły nie odpowie na co najmniej 3 e-maile kontaktowe.
  2. Jeśli właściciel lub pracownik szkoły nauki jazdy odpowie na przynajmniej jeden e-mail kontaktowy, jego szkoła otrzyma kategorię/tag „zweryfikowany”.
  3. Po odpowiedzi na e-mail kontaktowy, próby kontaktu zostaną zresetowane.
  4. Właściciel lub pracownik szkoły nauki jazdy może prosić o zmianę kategorii/tagu swojej szkoły po weryfikacji jej danych.

 

Dane podstawowe:

 1. Dane podstawowe to grupa danych zawierające:
  1. Nazwa firmy
  2. Adres siedziby
  3. Adres e-mail (bez hiperlinku)
  4. Telefon kontaktowy (bez hiperlinku)
  5. Adres strony internetowej (bez linku do follow)
 2. Dane podstawowe pobierane są bezpośrednio z ogólnie dostępnych baz danych.
 3. Aktualizacja danych podstawowych jest bezpłatna.
 4. Właściciel lub pracownik może poprosić o usunięcie danych podstawowych ze strony internetowej w przypadku potrzeby. W takim przypadku dane szkoły nauki jazdy zostaną wykreślone, a monitoring zostanie wyłączony.

 

Dane rozszerzone:

 1. Dane rozszerzone to grupa danych zawierająca:
  1. Dodatkowy numer telefonu
  2. Adres e-mail (z hiperlinkiem)
  3. Dodatkowe adresy e-mail
  4. Telefon kontaktowy (z hiperlinkiem)
  5. Dodatkowe telefony kontaktowe.
 2. Dodanie lub aktualizacja danych rozszerzonych wynosi 50 PLN netto.
 3. Właściciel lub pracownik szkoły nauki jazdy może poprosić o korektę danych rozszerzonych do 3 miesięcy od dnia wystawienia faktury.
 4. Dane rozszerzone zostaną zaktualizowane za darmo podczas cyklicznej aktualizacji danych dotyczących szkoły nauki jazdy.
 5. Właściciel lub pracownik szkoły nauki jazdy może bezpłatnie poprosić o usunięcie dowolnej danej rozszerzonej.

 

Dane dodatkowe:

 1. Dane dodatkowe to dane zawierające:
  1. Logo
  2. Adres strony internetowej
  3. Bannery reklamowe
  4. Odwołanie do kanału na Facebooku.
 2. Dane dodatkowe są traktowane jako osobna oferta. Aby dodać dane proszę kliknąć w link odsyłający do oferty.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu: https://prawodojazdy.pl/kontakt/

 

FAQ

 1. Jakie dane są zawarte w podstawowej ofercie? W podstawowej ofercie zawarte są następujące dane: nazwa firmy, adres siedziby, adres e-mail (bez hiperlinku), telefon kontaktowy (bez hiperlinku) oraz adres strony internetowej (bez linku do follow).
 2. Co zawiera oferta danych rozszerzonych? Oferta danych rozszerzonych zawiera dodatkowy numer telefonu, adres e-mail (z hiperlinkiem), dodatkowe adresy e-mail, telefon kontaktowy (z hiperlinkiem) oraz dodatkowe telefony kontaktowe.
 3. Czy aktualizacja danych podstawowych jest płatna? Nie, aktualizacja danych podstawowych jest bezpłatna.
 4. Czy można poprosić o usunięcie danych podstawowych? Tak, właściciel lub pracownik może poprosić o usunięcie danych podstawowych ze strony internetowej w przypadku potrzeby. W takim przypadku dane szkoły nauki jazdy zostaną wykreślone, a monitoring zostanie wyłączony.
 5. Czy można poprosić o aktualizację danych rozszerzonych? Tak, można poprosić o aktualizację danych rozszerzonych, jednak wiąże się to z kosztem wynoszącym 50 PLN netto. Właściciel lub pracownik szkoły nauki jazdy może poprosić o korektę danych rozszerzonych do 3 miesięcy od dnia wystawienia faktury.
 6. Czy aktualizacja danych rozszerzonych jest darmowa? Tak, aktualizacja danych rozszerzonych jest darmowa podczas cyklicznej aktualizacji danych dotyczących szkoły nauki jazdy.
 7. Czy można usunąć dowolną daną rozszerzoną? Tak, właściciel lub pracownik szkoły nauki jazdy może bezpłatnie poprosić o usunięcie dowolnej danej rozszerzonej.
 8. Jak często odświeżane są dane dotyczące szkół nauki jazdy? Dane szkół nauki jazdy są regularnie odświeżane co najmniej raz w roku. W przypadku zakończenia cyklu weryfikacji szkół nauki jazdy, możliwe jest częstsze odświeżenie danych.
 9. Czy istnieje możliwość odświeżenia danych szkoły na życzenie właściciela lub pracownika szkoły? Tak, jeśli właściciel lub pracownik szkoły nauki jazdy zechce zaktualizować dane, może skorzystać z opcji odświeżenia danych na życzenie.